Siyasal Paradigmalar
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – Nazım Hikmet

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

Nazım Hikmet, ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ ya da yine bu şairin deyişiyle, ‘İnsan Manzaralarında Memleketim’ adlı yapıtta şiir başta olmak üzere, bütün yazınsal türleri harmanlayarak, hem içerik, hem de biçim bakımından yepyeni bir ‘başyapıt’ yaratmıştır.

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – Pir Sultan Abdal

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

16. yüzyıl Anadolu halk edebiyatında ve Nesimi, Fuzuli, Hatayi, Kul Himmet gibi şairler arasında en fazla öne çıkan ve dilden dile dolaşarak kalıcılaşan Pir Sultan Abdal

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – Şeyh Bedreddin

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

İslam hukukuna ilişkin özgün açımlamalarıyla öne çıkan Şeyh Bedreddin, ‘Yargılama Usulüne Dair’ adlı kitabının ‘Hâkimlik ve Hüküm Verme Hakkındadır’ bölümünde ortaya çıkan bir hukuk sorununun “zamanın ve bölgenin” özgün koşulları göz önünde

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – Yunus Emre

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

Ortaçağ Anadolu Aydınlanmasının büyük önderi, Türkçe edebiyatın ve şiirin güneşi, yaşadığı çağın karanlıkları içinde “bütün çağların aydınlığını” bulgulayan Yunus Emre’nin 1238- 1320 yılları arasında yaşadığı sanılmaktadır.

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – Mevlana

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

Mevlana ‘Mesnevi’ ve ‘Fihi Mafih’ (Ne Varsa İçindedir) adlı kitaplarının birçok yerinde insan, akıl, bilgi, ahlak, erdem ve hakikat kavramlarını ele alır.

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – Hacı Bektaşi Veli

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

‘Velâyetname’de anlatıldığına göre, Hacı Bektaşi Veli, Hoca Ahmet Yesevi’nin önde gelen halifelerinden olan Şeyh Lokman Perende’den bilgi ve bilim öğrenmiştir.

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – Yusuf Has Hacip

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

Anadolu Türk kültüründe hem çoğulculuk ve tolerans kavramlarının, hem de bunların karşıtları olan tekçilik ve toleranssızlık kavramlarının derin kökleri vardır.

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da / Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans – İbn Sina

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

Çokluk ya da çoğulluk, farklı inanışların, etnik kökenlerin, toplumsal duyarlılıkların, çıkar ilişkilerinin, yaşam tarzlarının ve bütün bunların toplamı olan kültürlerin bir arada bulunmasıdır.

Devamını Oku

Devamını Oku
Anadolu’da/Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans

Prof. Dr. Onur Bilge Kula

Prof. Dr. Onur Bilge Kula’nın siyasalparadigmalar.org için kaleme aldığı “Anadolu’da/Türkiye’de Çoğulculuk ve Tolerans” yazı dizisi 27 Mart Cumartesi günü başlıyor.

Devamını Oku

Devamını Oku