Siyasal Paradigmalar
Siyaset Kurumunun Doğal İşlevleri: Barış ve Demokrasinin Adaleti Üzerine

Prof. Dr. Ahmet Özer

İnsanlık kalubeladan beri iki büyük mücadele içinde olagelmiştir. Bunlardan biri insanın insanla mücadelesidir, diğeri ise insanın doğa ile mücadelesidir. İnsanın insanla mücadelesi silahları, silahlar savaşları ortaya…

Devamını Oku

Devamını Oku
Rusya ile İlişkilerin Türkiye’ye Etkileri

M. Murat Kubilay, Burak Yıldırım, Anıl Kemal Aktaş

M. Murat Kubilay, Burak Yıldırım ve Özgür Hacıoğlu Siyasal Paradigmalar Düşünce Platformu’nda ‘Rusya ile İlişkilerin Türkiye’ye Etkileri’ni konuştu. Yayını izlemek için tıklayın…

Devamını Oku

Devamını Oku
İktidar Olmak İçin Kapsama Alanının Genişlemesi Meselesine Sosyolojik Bir Bakış

Prof. Dr. Ahmet Özer

Kendi “doğruları” ve uluslararası güçlerin desteği ile iktidar gelen AKP bugün kendi yanlışları sonucu, içerde ve dışardaki desteğini kaybederek iktidardan gitmek üzere. Tabi muhalefet için her şey “çantada keklik” denemez. Bu seçim…

Devamını Oku

Devamını Oku
Roboski ve Helalleşme

Prof. Dr. Ahmet Özer

Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Birçok konuda tıkanmış durumda. Ekonomik kriz, hukukta yaşanan sorunlar, sığınmacılar meselesi, dış politikadaki tıkanıklık. Bütün bunların yansıra yaşanan yönetim krizi. Sistem tıkanmış, siyaset…

Devamını Oku

Devamını Oku
Devletin “Koruyuculuk” Görevi ve Afet Hukuku

Başak Kamacı Budak

Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olarak insan; dünyayı güvenilir ve kontrolü altında bir yer olarak algılamaya ihtiyaç duyar. Global düzeyde, 2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Salgını ile…

Devamını Oku

Devamını Oku
Değişen İstihdam ve Eğitim

Murat Kaymak

Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki Sümer okullarına kadar dayanmaktadır. Sümer çocukları, iyi bir yazıcı, bürokrat olmak için okuldaki zorlu eğitimi bitirmek zorundaydı. İşi bilmek, topluma yararlı olmak eğitimin temel amaçları…

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye ve Avrupa’dan Örneklerle Vergi Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. Burak Cop

Vergi adaletsizliği ülkemizdeki tek adam rejiminin ekonomi-politiğinde önemli bir rol oynuyor. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dünyada politika faizini indiren yegâne merkez bankası olması suretiyle…

Devamını Oku

Devamını Oku
İktidar İçin Başarıya Giden Yol Ve Sosyal (Demokrat) Belediyecilik

Prof. Dr. Ahmet Özer

31 Mart ve 23 Haziran bir başlangıçtır, bir son değildir. Mücadelenin ve sürecin başarı ile sonuçlanması AKP’nin gitmesine bağlı. Asıl başarı yasakların kalkması, yolsuzlukların son bulması ve yoksulluğun ortadan kalmasından geçiyor…

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye’nin Beşeri Sermaye Sorunu

M. Murat Kubilay, Burak Yıldırım, Anıl Kemal Aktaş

M. Murat Kubilay, Burak Yıldırım ve Anıl Kemal Aktaş, Siyasal Paradigmalar Düşünce Platformu’nda; Türkiye’nin Beşeri Sermaye Sorunu’nu konuştu. Yayını izlemek için tıklayın…

Devamını Oku

Devamını Oku
Lider Kültü: Biattan Sadakata, Makyavelizmden Neronizme

Prof. Dr. Ahmet Özer

Türkiye siyasi, ideolojik ve coğrafi olarak derin hatlarla üçe bölünmüş durumda. Siyasi olarak, doğuda HDP, batı kıyı şeridinde CHP, Orta Anadolu ve Karadeniz’de AKP ve MHP yer alıyor.  İdeolojik olarak doğu ve güneydoğuda güçlü olan…

Devamını Oku

Devamını Oku