Siyasal Paradigmalar
Çökertilen Medya ve Yarına İlişkin Umudumuz

Yüksel Mansur Kılınç

Türkiye medyasında son 40 yılda büyük değişimler, dönüşümler meydana gelmiştir. Bugün, medyamızdaki yapısal sorunların çoğu, 1980’li yıllardaki neoliberal politikaların medyaya yansımaları olarak ortaya çıkmıştır…

Devamını Oku

Devamını Oku
Popülizmden Otoriteryanizme

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Popülizmin iki önemli ögesi var: Biri, müesses nizamdan nefret etmek; diğeri de kendi adına değil, halk adına konuşmaktır. Popülist politkaların ortaya çıkardığı liderler bir süre sonra diktacı eğilimlere yönelebilirler…

Devamını Oku

Devamını Oku
AKP’nin Medya Düzeninde Saray’ın Medya Suçları

Yüksel Mansur Kılınç

Son beş yılda, ülkemizde yayın yapan 1800 gazetenin yarısı kapanmıştır. 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki ulusal, bölgesel, yerel gazete sayısı 900’e düşmüştür. 2021 yılında en az 50 gazete kapanmış, geri kalan yerel gazetelerin çoğu…

Devamını Oku

Devamını Oku
Yasama Yükümlülüğü veya İhmal Yoluyla Anayasaya Aykırılık

Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), giderek artan iş yükü altında boğulmamak için 2000’li yıllarda pilot karar tekniğine başvurmaya başladı. Broniovski kararı ( Polonya /22 Haziran 2004) ile başlayan…

Devamını Oku

Devamını Oku
Eğitim Hakkı 101

Doç. Dr. Mine Göl Güven

Eğitim hakkından bahsetmeden önce yazıma, bireylerin öğrenme haklarının hakkını teslim ederek başlamak isterim. Bireyde eşit gelişmesi gereken dört alan var diyor Jacques Delors (1996). Birincisi “Bilmeyi öğrenmek”, yani aldığımız tüm bilgiyi anlamak için…

Devamını Oku

Devamını Oku
CHP’nin İktidar Yolculuğunda Ana İstasyonlara Sosyolojik Bir Bakış – Bölüm 3

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Bir kere en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. CHP’nin hedef kitlesi mağdurlar koalisyonudur. Kim bu mağdurlar koalisyonu diye sorulabilir: Ezilenler, horlananlar, dışlananlar, sesi çıkmayanlar, sistemden pay almayanlar, eşitsiz bölüşümün kurbanı olanlar…

Devamını Oku

Devamını Oku
CHP’nin İktidar Yolculuğunda Ana İstasyonlara Sosyolojik Bir Bakış – Bölüm 2

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

AKP’nin dini siyahlaştıran politikasına karşın HDP ise Doğu ve Güneydoğuda etnik temele dayalı bir politika yürütmekte. HDP’nin 2015 seçiminde Güneydoğuda oy patlaması yapmasının nedeni Başbakan Erdoğan’ın “ya sev ya terk et” mealindeki sözleri…

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye’nin Yine Yeni Ekonomi Politikası

Pınar Kıvandık Türker

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Kasım’da yaptığı konuşmasında, “Kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı yatırımı, üretimi ve istihdamı doğrudan etkilemez. Tam tersine kurdaki rekabet

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye’nin Geleceğindeki Riskler ve Fırsatlar

Anıl Kemal Aktaş, M. Murat Kubilay, Onur Alp Yılmaz, Burak Yıldırım

Anıl Kemal Aktaş, M. Murat Kubilay, Onur Alp Yılmaz ve Burak Yıldırım, Siyasal Paradigmalar Düşünce Platformu’nda; Türkiye’nin geleceğindeki riskler ve fırsatlar üzerine konuştu. Yayını izlemek için tıklayın…

Devamını Oku

Devamını Oku
CHP’nin İktidar Yolculuğunda Ana İstasyonlara Sosyolojik Bir Bakış – Bölüm 1

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Türkiye zor ve önemli bir süreçten geçiyor. Bir yandan başta ekonomi olmak üzere içerdeki sorunların yaratmış olduğu bir sıkışmışlık, öte yandan dünyada ve Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelerin ülkeyi içine çekmeye çalıştığı

Devamını Oku

Devamını Oku