Siyasal Paradigmalar
Uluslararası Bağlamıyla Kemalizm

Doç. Dr. Burak Cop

Takvimler Eylül 1928’i göstermektedir. Harf devriminin kanunlaşmasına daha bir buçuk ay vardır. Basında halen eski yazı kullanılmaktadır. Popüler bir yayın olan Köroğlu dergisi, yeni sayısının kapağında dikkat çekici bir illüstrasyona yer verir…

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye ve Avrupa’dan Örneklerle Vergi Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. Burak Cop

Vergi adaletsizliği ülkemizdeki tek adam rejiminin ekonomi-politiğinde önemli bir rol oynuyor. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dünyada politika faizini indiren yegâne merkez bankası olması suretiyle…

Devamını Oku

Devamını Oku
Rusya’nın Ukrayna Saldırısı ve Uluslararası Hukuk

Doç. Dr. Burak Cop

Birleşmiş Milletler (BM) devletlerin güç kullanımını yasaklar. Bu yasağın iki istisnası vardır: Meşru müdafaa ve uluslararası barış ve güvenliğin temini için BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) onayıyla kolektif güç kullanımı…

Devamını Oku

Devamını Oku
Rusya’nın Ukrayna Saldırısına Retrospektif Bir Bakış

Doç. Dr. Burak Cop

Ünlü tarihçi Yuval Noah Harari 6 yıl önce yayınlanan Homo Deus kitabında savaşların sonunun yakın olduğunu müjdelemekteydi. 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren savaşlar, geçmiş yüzyıllar hatta binyıllara göre seyrekleşmiştir…

Devamını Oku

Devamını Oku
İktidarın Seçim Sistemi Hamlesi Ne Anlama Geliyor?

Doç. Dr. Burak Cop

İki yıldır gündemde olan fakat AKP ve MHP’nin çıkarlarını uzlaştırmak güç olduğu için ancak 2022 Mart’ının ortasında meclise sunulabilen seçim sistemi değişiklik paketi, tematik bütünlüğü olmakla beraber bir torba kanun niteliğinde. Dört farklı kanunun değiştirilmesi hedefleniyor…

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye’de Halkçılığın Tarihi

Doç. Dr. Burak Cop

Doç. Dr. Burak Cop – Türkiye’de Halkçılığın Tarihi

Devamını Oku

Devamını Oku
İkinci Meclis İhtiyacı

Doç. Dr. Burak Cop

Türkiye’de muhalefetin 2017 referandumundan beri “güçlendirilmiş parlamenter sistem” diye formüle ettiği yeni anayasa arayışı bir süredir Cumhur İttifakı’nın da gündeminde. Partiler arasındaki siyasi manevraların ne olacağından bağımsız olarak, muhalefetin, arzu ettiği anayasal düzeni detaylandırması gerekiyor. Bu yönde çalışmalar sürüyor. Söz gelimi CHP, kendi bünyesinde özel olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışan bir komisyon kurdu.

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye’de Halkçılık 1960-1980

Doç. Dr. Burak Cop

27 Mayıs ihtilaliyle beraber Türkiye’de ithal ikameci sanayileşme modeline geçilmesi ve bu modelin toplumun geniş kesimlerini örgütlenmeye, siyasallaşmaya ve ulusal gelirden daha fazla pay almaya sevk etmesi siyasetteki halkçılık anlayışını da kökten değiştirdi.

Devamını Oku

Devamını Oku
Dünya’da ve Türkiye’de Tarihsel Halkçılık

Doç. Dr. Burak Cop

Günümüzde popülizm denildiği zaman zihinlerde oluşan imge ile 19. Yüzyıl sonu – 20. Yüzyıl başındaki halkçı, yani popülist hareketler arasında büyük bir farklılık bulunuyor.

Devamını Oku

Devamını Oku