Siyasal Paradigmalar
Türkiye’de Halkçılığın Tarihi

Doç. Dr. Burak Cop

Doç. Dr. Burak Cop – Türkiye’de Halkçılığın Tarihi

Devamını Oku

Devamını Oku
İkinci Meclis İhtiyacı

Doç. Dr. Burak Cop

Türkiye’de muhalefetin 2017 referandumundan beri “güçlendirilmiş parlamenter sistem” diye formüle ettiği yeni anayasa arayışı bir süredir Cumhur İttifakı’nın da gündeminde. Partiler arasındaki siyasi manevraların ne olacağından bağımsız olarak, muhalefetin, arzu ettiği anayasal düzeni detaylandırması gerekiyor. Bu yönde çalışmalar sürüyor. Söz gelimi CHP, kendi bünyesinde özel olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışan bir komisyon kurdu.

Devamını Oku

Devamını Oku
Türkiye’de Halkçılık 1960-1980

Doç. Dr. Burak Cop

27 Mayıs ihtilaliyle beraber Türkiye’de ithal ikameci sanayileşme modeline geçilmesi ve bu modelin toplumun geniş kesimlerini örgütlenmeye, siyasallaşmaya ve ulusal gelirden daha fazla pay almaya sevk etmesi siyasetteki halkçılık anlayışını da kökten değiştirdi.

Devamını Oku

Devamını Oku
Dünya’da ve Türkiye’de Tarihsel Halkçılık

Doç. Dr. Burak Cop

Günümüzde popülizm denildiği zaman zihinlerde oluşan imge ile 19. Yüzyıl sonu – 20. Yüzyıl başındaki halkçı, yani popülist hareketler arasında büyük bir farklılık bulunuyor.

Devamını Oku

Devamını Oku