Siyasal Paradigmalar
Siyaset Kurumunun Doğal İşlevleri: Barış ve Demokrasinin Adaleti Üzerine

Prof. Dr. Ahmet Özer

İnsanlık kalubeladan beri iki büyük mücadele içinde olagelmiştir. Bunlardan biri insanın insanla mücadelesidir, diğeri ise insanın doğa ile mücadelesidir. İnsanın insanla mücadelesi silahları, silahlar savaşları ortaya…

Devamını Oku

Devamını Oku
İktidar Olmak İçin Kapsama Alanının Genişlemesi Meselesine Sosyolojik Bir Bakış

Prof. Dr. Ahmet Özer

Kendi “doğruları” ve uluslararası güçlerin desteği ile iktidar gelen AKP bugün kendi yanlışları sonucu, içerde ve dışardaki desteğini kaybederek iktidardan gitmek üzere. Tabi muhalefet için her şey “çantada keklik” denemez. Bu seçim…

Devamını Oku

Devamını Oku
Roboski ve Helalleşme

Prof. Dr. Ahmet Özer

Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Birçok konuda tıkanmış durumda. Ekonomik kriz, hukukta yaşanan sorunlar, sığınmacılar meselesi, dış politikadaki tıkanıklık. Bütün bunların yansıra yaşanan yönetim krizi. Sistem tıkanmış, siyaset…

Devamını Oku

Devamını Oku
İktidar İçin Başarıya Giden Yol Ve Sosyal (Demokrat) Belediyecilik

Prof. Dr. Ahmet Özer

31 Mart ve 23 Haziran bir başlangıçtır, bir son değildir. Mücadelenin ve sürecin başarı ile sonuçlanması AKP’nin gitmesine bağlı. Asıl başarı yasakların kalkması, yolsuzlukların son bulması ve yoksulluğun ortadan kalmasından geçiyor…

Devamını Oku

Devamını Oku
Lider Kültü: Biattan Sadakata, Makyavelizmden Neronizme

Prof. Dr. Ahmet Özer

Türkiye siyasi, ideolojik ve coğrafi olarak derin hatlarla üçe bölünmüş durumda. Siyasi olarak, doğuda HDP, batı kıyı şeridinde CHP, Orta Anadolu ve Karadeniz’de AKP ve MHP yer alıyor.  İdeolojik olarak doğu ve güneydoğuda güçlü olan…

Devamını Oku

Devamını Oku
Kalkınma Sürecinde Bilimin-Bilginin Rolü ve Mersin Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Ahmet Özer

Bilindiği üzere, çağımız kalkınma çağıdır. Kalkınmanın ise iki değerli kaynağı var: Bunlardan biri insandır öbürü ise bilgidir. İnsanı dönüştürmenin en etkili yolu eğitimdir. (Örgün) eğitimin en üst seviyesi ise üniversite eğitimidir. Çünkü üniversiteler…

Devamını Oku

Devamını Oku
Açgözlülüğün Bizi Götürdüğü Yer

Prof. Dr. Ahmet Özer

Biz bir yandan günlük ve konjonktürel hunharlıklarla uğraşırken diğer yandan dünya elimizden kayıp gidiyor. İnsanoğlunun güç arayışındaki gaddarlığı sadece güçsüzleri ezmekle kalmıyor doğayı da tahrip ediyor…

Devamını Oku

Devamını Oku
Otokratik Devletten Demokratik Cumhuriyete Bir Model Önerisi

Prof. Dr. Ahmet Özer

Bu devlet tarzı katı merkeziyetçi ve bürokratiktir. Günümüz Türkiye’sinde olduğu gibi bütün sorunlar Ankara’dan/Saraydan tespit ediliyor; bütün çözümler Ankara’da/Sarayda üretiliyor; bütün kaynaklar Ankara’da /Sarayda toplanıp dağıtılıyor…

Devamını Oku

Devamını Oku
Realizm ve Neoliberalizm Açısından Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Ahmet Özer

Yer kürede sınırları belirlenmiş ve BM tarafından kabul edilmiş 213 devlet var. Bu devletler durum, konum ve ideolojilerine göre sürekli birbirleri ile ilişki, çelişki ve hatta çatışma içindedir. Ne ki bu güne kadar…

Devamını Oku

Devamını Oku
Seçime Giderken Türkiye’nin Beş Ana Sorununa Bakış – 3

Prof. Dr. Ahmet Özer

ir süredir seçim sathı mahalindeyiz. İttifaklar Cumhurbaşkanlığı adaylarını ve yol haritalarını belirliyorlar.  Tabi bu noktadan sonra önemli olan Türkiye’nin karşıkarşıya bulunduğu sorunlar, siyasi partilerin ve adayların…

Devamını Oku

Devamını Oku