Siyasal Paradigmalar
Taliban Nasıl Geldi, Nereye Doğru Gidiyor? – Bölüm 1

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Taliban’ın Kabili beklenmeyen bir hızla ele geçirmesi dünyayı şok etti. Büyük devletlerin bu kadar büyük ve güçlü istihbarat örgütü varken bunu önceden görmemiş olması manidardır. “Taliban Nasıl Geldi, Nereye Doğru Gidiyor?” başlıklı yazının birinci bölümünü okumak için tıklayınız…

Devamını Oku

Devamını Oku
İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor? – Bölüm 4

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

“İnternetin ruhu gövdeden ayıran teknoloji” olduğuna inanılıyor. Ten bütün kadim metafizik öğretilerde can için bir kafes, bir hapishane olarak algılanıyordu, bugün ise… “İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor?” başlıklı yazının dördüncü bölümünü okumak için tıklayınız…

Devamını Oku

Devamını Oku
İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor? – Bölüm 3

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

İnternet teknolojisi günümüzde sadece bilginin üretilmesi, iletilmesi ve saklanmasında yenilikler getirmedi aynı zamanda insan ilişkilerini ve dostluk anlayışımızı da değiştirdi, hatta halâ her geçen gün giderek artan ölçülerde… “İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor?” başlıklı yazının üçüncü bölümünü okumak için tıklayınız…

Devamını Oku

Devamını Oku
İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor? – Bölüm 2

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

İnsanoğlunun ikinci büyük arayışı mutluluğa giden yolu bulmaktır. Öbür dünyaya karşı duyulan şüphe insanoğlunu sadece ölümsüzlüğü aramaya sevk etmemiş, mutluluğu aramaya da yönlendirmiştir. “İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor?” başlıklı yazının ikinci bölümünü okumak için tıklayınız…

Devamını Oku

Devamını Oku
İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor? – Bölüm 1

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

İnsanoğlu geçmişten günümüze iki büyük mücadele içinde olagelmiştir: Bunlar, insanın insanla mücadelesi ve insanın doğayla mücadeledir. Bu iki mücadelenin tarihsel süreçte üç önemli nedeni vardır…

Devamını Oku

Devamını Oku
Nietzsche’nin Hayatından Hayata Dair Dersler

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, şair ve kültür eleştirmeni olan Nietzsche tüm zamanların en cesur ve en büyük filozofu olarak kabul edilir. Çalışmaları devrim niteliğinde olan filozof, Antik Yunandan…

Devamını Oku

Devamını Oku
Korona ve Sonrası Dünyanın Haline Politik Bir Bakış

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

İktidar Koronavirüs sürecini iyi yönetemedi. Son zamanlarda Covid-19 Türkiye’yi boydan boya sardı ve tehlikeli boyutlara ulaştı. Her gün yüzlerce insanımız ölüyor binlercesi hasta olarak can çekişiyor

Devamını Oku

Devamını Oku
Sözün Namusuna ve İnsan Onuruna Bağlı Bir Yazar: Yaşar Kemal – 2

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Yaşar kemal beslendiği kaynak, yaşadığı yerler, gezdiği coğrafyalar onu belli bir birikime ve yüksek bir edebi seviyeye taşımıştı. O büyük yangınların içinde eriyerek yeniden oluşan kimyanın yeni kalıplara dökülmesi

Devamını Oku

Devamını Oku
Sözün Namusuna ve İnsan Onuruna Bağlı Bir Yazar: Yaşar Kemal – 1

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Söze ve insan onuruna bağlı büyük yazar, koca çınar Yaşar Kemal 28 Şubat 2015 yılında aramızdan ayrıldı… o gitti ama hikayesi ve eserleri kaldı. Değil mi ki İranlı şair Ferruğ, “kuş ölür, sen uçuşu hatırla” diyor.

Devamını Oku

Devamını Oku
Siyaset – Mafya ve Temiz Toplum İlişkilerine Sosyolojik Bir Bakış

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Temiz bir toplum yaratmanın yolu temiz siyasetten geçer. Temiz siyaset ise kuralları önceden belirlenmiş, ilkeli ve siyasi etik kurallarına göre işleyen bir sistem üzerinde yükselebilir ancak. Böyle bir ortamda

Devamını Oku

Devamını Oku