Siyasal Paradigmalar
Türkiye’nin 1945 Sonrası Çok Partili Demokrasiye Geçişine Neden Olan Unsurlar

Av. Doğuşcan Aydın Aygün

1789 Fransız İhtilali sonrası imparatorluklar yerini ulus devletlere, kral/padişah mutlak yönetimi ise yerini parlamenter ulus egemenliğine bırakmıştır.

Devamını Oku

Devamını Oku