Siyasal Paradigmalar
Enerji Politikaları ve Yeşil Dönüşüm

Ahmet Akın

Dünyada klasik kalkınma kavramı, doğal kaynakların tükenmesi, nüfusun artması, iklim değişikliği ve çevre sorunları ile de birleşerek yerini “kapsayıcı-sürdürülebilir ve sosyal kalkınmaya” bırakmıştır. İklim değişikliği, hızlı sanayileşme ve…

Devamını Oku

Devamını Oku